Προσφορές

Εξοχικό κέντρο ο πλάτανος

-20% Σε πολύτεκνους και ανέργους.
-30% Σε Γκρούπ, ΚΑΠΗ και Συλλόγους.
Ειδικό Μενού για ΚΑΠΗ: 10 Ευρώ το άτομο με γλυκό.