Οικογένεια Χαλούλια ποιοι είμαστε

Η Λειτουργία του καταστήματος ξεκίνησε από το 1973 και συνεχίζεται με σήμερα με ανακαινισμένο χώρο .